Хүүхдийн мөнгө харилцах

Хүүхдийн мөнгө харилцах

Монгол Улсын Засгийн Газраас сар бүр олгодог “Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж”-ийг хүлээн авах боломжтой харилцах данс
Шимтгэл
0₮
Бэлэн бус зарлага
200₮ - 400₮
Доод үлдэгдэл
0₮
 • Валют Төгрөг
  Хүү /жил/ Хүү тооцохгүй
  Данс нээхэд Шимтгэлгүй
  Данс нээх доод үлдэгдэл 0 төгрөг
  Данс хөтөлсний шимтгэл /сар бүр/ Шимтгэлгүй
  Данс хаахад Шимтгэлгүй
  Бэлэн орлого Шимтгэлгүй
  Бэлэн бус орлого Шимтгэлгүй
  Бэлэн зарлага Шимтгэлгүй
   

  Бэлэн бус зарлага

  Голомт банк дотор – 0 төгрөг

  Банк хооронд:

  • 5,000,000₮ хүртэл – 200 төгрөг
  • 5,000,001₮-өөс дээш төгрөгийн ба гадаад валютын гүйлгээ дүн харгалзахгүй – 400 төгрөг

  Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд мөрдөгдөх ерөнхий нөхцөлтэй ЭНД дарж танилцана уу.

  • Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ;
  • Эцэг, эх, хууль ёсны асран хамгаалагчийн цахим үнэмлэх;
  • Данс нээлгэж буй харилцагч нь тухайн хүүхдийн эцэг, эх, хууль ёсны асран хамгаалагч нь мөн болохыг тодорхойлсон баримт бичиг  /гадаад хэл дээрх баримт бичгийг монгол хэл дээр баталгаат орчуулгаар орчуулсан байх/
  • Шинээр яаж данс нээлгэх вэ?

   Эцэг, эх, хууль ёсны асран хамгаалагч нь өөрт ойр байрлах дурын салбарт биечлэн очиж данс нээлгэх эсвэл интернэт банкны эрхтэй бол 0-16 хүртэлх насны хүүхдэдээ “Хүүхдийн мөнгөний харилцах” данс нээх цэсээр дансаа нээх боломжтой.

  • Хүүхдийн эмээ, өвөө, ах, эгч данс нээлгэж болох уу?

   Эцэг, эх, хууль ёсны асран хамгаалагч нь итгэмжлэл гарган өөрийн хүүхдэдээ данс нээлгэж болно.

   Итгэмжлэл гаргаж буй төлөөлүүлэгч буюу хүүхдийн хууль ёсны асран хамгаалагч нь Голомт банкны харилцагч биш бол “Харилцагчаар бүртгүүлэх хүсэлт-Иргэн” анкетыг вэб сайтаас татан авч, бүрэн гүйцэт бөглөж, гарын үсэг зурах ба итгэмжлэлийн хамт нотариатаар баталгаажуулсан байна.

  • Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийг хадгаламжийн дансанд хүлээн авч болох уу?

   Болно. Та өндөр өгөөжтэй “Хүүхдийн мөнгө хадгаламж”-д хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийг хүлээн авах боломжтой. Хадгаламж нээлгэх бол өөрт ойр салбарт хандана уу.

  • Өөр банкнаас танайх руу дансаа шилжүүлж болох уу?

   Болно. Та тухайн банканд хандан дансаа хаалган, дараагийн сонгосон банканд хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж хүлээн авах дансыг шинээр нээлгэнэ. Харилцагч www.ehalamj.mn болон E-mongolia-р дансаа өөрөө солих эсвэл хорооны халамжийн ажилтанд мэдэгдэж дансаа солиулах боломжтой.

Хүүхдийн мөнгөн харилцах зөвлөмж

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ