Дебит картын харилцах

Дебит картын харилцах

Сонгодог болон Алтан картад холбох боломжтой, олон улс болон дотоодын эрхтэй картын харилцах данс.
 • Валют Төгрөг
  Данс нээхэд Шимтгэлгүй
  Данс нээх доод үлдэгдэл Шимтгэлгүй
  Харилцах дансанд төлөх хүү Хүү тооцохгүй
  Данс хөтөлсний шимтгэл Шимтгэлгүй
  Данс хаахад 1,000 төгрөг
  Бэлэн орлого Шимтгэлгүй
  Бэлэн бус орлого Шимтгэлгүй
  Бэлэн зарлага 200 төгрөг
  Бэлэн бус зарлага

  Голомт банк дотор – 200 төгрөг

  Банк хооронд:

  • 0-3,000,000₮ хүртэл – 300 төгрөг
  • Over 3,000,001₮-өөс дээш төгрөгийн ба гадаад валютын гүйлгээ дүн харгалзахгүй – 400 төгрөг
  • Монгол улсын иргэн: Цахим иргэний үнэмлэх
  • Гадаадын иргэн, харъяалалгүй хүн: Гадаад паспорт, ажлын газрын тодорхойлолт эсвэл оршин суух албан ёсны зөвшөөрөл

Эскроу данс зөвлөмж

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  25000000
  2000000000
  10000
  100000
  5000000
  1
  15
  30
  1
  24
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ