Дебит картын харилцах

Дебит картын харилцах

Сонгодог карт болон Алтан дебит картыг холбон ашиглах боломжтой, олон улс болон дотоодод гүйлгээ хийх эрхтэй картын данс
Шимтгэл
0₮
Бэлэн бус зарлага
200₮ - 400₮
Доод үлдэгдэл
0₮
 • Валют Төгрөг Ам.доллар
  Хүү /жилээр/ Хүү тооцохгүй
  Данс нээхэд Шимтгэлгүй
  Данс нээх доод үлдэгдэл Шимтгэлгүй
  Данс хөтөлсний шимтгэл Шимтгэлгүй
  Данс хаахад Дижитал сувгаар: 1,000 төгрөг /тэнцэх валют/
  Салбар нэгжээр: 3,000 төгрөг /тэнцэх валют/
  Бэлэн орлого Шимтгэлгүй
  Бэлэн бус орлого Шимтгэлгүй
  Бэлэн зарлага 200 төгрөг
  Бэлэн бус зарлага

  Голомт банк дотор – 100 төгрөг

  Банк хооронд:

  • 0-5,000,000₮ хүртэл – 200 төгрөг
  • 5,000,001₮-өөс дээш төгрөгийн ба гадаад валютын гүйлгээ дүн харгалзахгүй – 400 төгрөг

  Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд мөрдөгдөх ерөнхий нөхцөлтэй ЭНД дарж танилцана уу.

 • Монгол Улсын иргэн:

  • Иргэний цахим үнэмлэх эсхүл гадаад паспорт

  Гадаад иргэн:

  • Гадаад паспорт, Монгол Улсад түр оршин суух үнэмлэх

Эскроу данс зөвлөмж

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ