Чекийн үйлчилгээ

Чекийн үйлчилгээ

Зөвхөн байгууллагын харилцагч нарт зориулсан харилцах данснаасаа бэлэн мөнгөний зарлагын гүйлгээ хийх зориулалттай үйлчилгээ юм.
  • Байгууллагын чекийн баримт 25ширхэг багц 3,000₮

   

  Валют: MNT USD Бусад валют
   

   

   

  Бэлэн гаргалтын шимтгэл:

   

   

   

  Шимтгэлгүй

   

   

  200,000 USD хүртэл 0.25%

  200,000 USD-с дээш бол 0.2%

  CNY 0.1%

  AUD 0.6%

  CAD 0.6%

  SGD 0.5%

  RUB 1.5%

  Бусад валют 0.3%

  • Хэрхэн ашиглах вэ?
   Байгууллагын данснаас бэлэн зарлага гаргах эрхтэй этгээдийг томилон чекийн үйлчилгээг авна.
  • Хэрхэн хэрэглэгч болох вэ?
   Зөвхөн салбар тооцооны төвд өөрийн биеэр эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр дамжуулан үйлчлүүлнэ.
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ