Экспортын аккредитив

Экспортын аккредитив

Банкны аккредитив нь барааг тохиролцсон нөхцөлийн дагуу нийлүүлсэн тохиолдолд барааний төлбөрийг цаг тухайд нь найдвартай шилжүүлэх тухай банкнаас төлбөрийн үүрэг хүлээсэн баталгаа юм.
Дахин давтагдашгүй өвөрмөц дизайн
45 хоног хүртэл худалдан авалтандаа хүү төлөхгүй
Аль ч банкны харилцагч авах боломжтой
Эргэн төлөлтийн уян хатан нөхцөл
Дэлхийн хаана ч төлбөр тооцоо хийх эрхтэй
Тусгайлсан хөнгөлөлт урамшуулал эдлэх боломж
 • Та бараа, бүтээгдэхүүнээ гадаад улс орон руу экспортлон өөрийн бизнесийг тэлэхийг хүсч байвал Экспортын аккредитивийн үйлчилгээг ашиглан төлбөрөө найдвартай хүлээн авах боломжийг Голомт банк санал болгож байна.

  Та энд дарж Экспортын аккредитив үйлчилгээ авах хүсэлтээ оруулна уу.

  Давуу тал

  • Эрсдэл багатай: Импортлогчтой анх удаа бизнес хийж байгаа тохиолдолд илүү тохиромжтой. Аккредитив нээсэн банк импортлогчийн төлбөрийн эрсдэлээс үл хамааран төлбөр хийх үүрэг хүлээдэг
  • Санхүүжилтын таатай нөхцөл: Экспортлогч аккредитивийн төлбөрийг хүлээн авах хугацаанаас өмнө санхүүжилт авах боломжтой

  Төлбөрийн хэлбэр

  • At sight payment: Шууд төлбөртэй аккредитив
  • Deferred payment: Дараа төлбөртэй аккредитив
  • Mixed payment: Холимог төлбөртэй аккредитив

  Аккредитивийн схем

  19d9bo4jatofitumn11qkfb6h0 (1)
 • Экспортын аккредитивд авах шимтгэлийн хэмжээ

  • Аккредитив нээгдсэнийг мэдэгдэх – 30 ам.доллар
  • Баримт шалган төлбөрт гүйцэтгэх – 0.15% (75 ам.доллар – 350 ам.доллар)

  Нэмэлт үйлчилгээ (харилцагчийн хүсэлтээр авах шимтгэлүүд)

  • Өөрчлөлт оруулсныг мэдэгдэх – 10 ам.доллар
  • Цуцлах – 50 ам.доллар
  • Гадаадын банкнаас лавлах – 25 ам.доллар
  • Аккредитивийн баримтыг шуудангаар явуулах – DHL-н тарифаар

  Аккредитивт заасны дагуу холбогдон гарсан бусад банкны шимтгэл, зардлыг төлбөр хүлээн авагчаас суутган авна.

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  25000000
  2000000000
  10000
  100000
  5000000
  1
  15
  30
  1
  24
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ