“Grow with Google Mongolia” хөтөлбөрийн дэмжигч байгууллагаар Голомт банк ажиллаж байна


“Grow with Google Mongolia” хөтөлбөрийн дэмжигч байгууллагаар Голомт банк ажиллаж байна

Монгол Улсад анх удаа хэрэгжүүлж буй “Grow with Google Mongolia” хөтөлбөрийн хүрээнд Голомт банк дэмжигч байгууллагаар ажиллаж байна. Уг хөтөлбөрөөр дамжуулан дотоодын томоохон компаниуд оролцогчдыг ажлын байранд бэлдэх зөөлөн ур чадварын сургалтад хамруулж, тухайн ажлын байранд дадлага хийх, практик туршлагаа нэмэгдүүлэх боломжоор хангаж байгаа юм.

Голомт банкны хувьд тухайн хөтөлбөрт хамрагдаж буй оролцогчдод зориулан ажлын ярилцлагад хэрхэн өөрийгөө бэлтгэх, карьер төлөвлөлтийн чиглэлээр зөвлөгөө өглөө. “Нээлттэй банк” стратегийн хүрээнд Голомт банк тасралтгүй суралцах соёлыг бэхжүүлэн ажиллаж байна.

Сайн сайхныг санхүүжүүлнэ

 

 

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ