Erasmus+MONGWBL төслийн 2-р ээлжийн оролцогчид явцын тайлангаа хамгааллаа.


Erasmus+MONGWBL төслийн 2-р ээлжийн оролцогчид явцын тайлангаа хамгааллаа.

Erasmus+MONGWBL, Монгол улсын дээд боловсролын тогтолцоонд “Ажлын байранд суурилсан сургалтыг нэвтрүүлж, төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх нь” төслийг Голомт банк амжилттай хэрэгжүүлсээр байна. Хөтөлбөрийн 2-р ээлжээр Санхүү эдийн засгийн их сургуулийн оюутнууд хамрагдаж байна.

Хөтөлбөрийн 2-р ээлжид хамрагдаж буй оюутнууд маань явцын тайлангаа Голомт банкны удирдлагын баг бол сургуулийнхаа эрдэмтэн багш нарт тайлагналаа. Оюутан залуус энэхүү хөтөлбөрт хамрагдсанаар зөвхөн суралцаж буй мэргэжлийн дагуу өөрсдийн сурсан зүйлсээс гадна хувь хүний талаасаа хөгжсөн, ажлын байранд гарахад бэлтгэгдсэн тухай сэтгэгдлээ явцын тайлан хамгаалалтын явцад илэрхийлж байлаа.

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ