Тооцооны төвийн захирлын ажлын байранд урьж байна.


Тооцооны төвийн захирлын ажлын байранд урьж байна.

Таныг Голомт банкны Ховд булган тооцооны төвийн захирлын ажлын байранд урьж байна.

 

Анкет бөглөх: anket.golomtbank.com

Бэлэн анкет хүлээн авах и-мэйл: hr@golomtbank.com

 

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ