2017-01-23 Бэлэн Бэлэн бус
Валютын ханш Авах Зарах Авах Зарах

Америк доллар
2482.0 2496.0 2482.0 2492.0

Eвро
2624.0 2709.0 2618.0 2703.0

Хятадын юань
360.2 364.8 360.0 364.5

Оросын рубль
39.78 44.56 39.78 43.06

Японы иен
21.39 22.15 21.41 22.11

Английн фунт
3045.0 3139.0 3041.0 3131.0

Швейцарь франк
2428.0 2542.0 2437.0 2537.0

БНСУ-ын вон
2.024 2.174 2.034 2.168

Гонконг доллар
315.3 324.8 316.3 324.6

Австрали доллар
1830.0 1935.0 1833.0 1924.0

Канад доллар
1815.0 1921.0 1816.0 1906.0

Сингапур доллар
1671.0 1787.0 1676.0 1779.0

Швед крон
247.0 301.0 247.0 301.0

Биет бус алт
96310.0 98030.0 96310.0 98030.0