Тээврийн хэрэгслийн даатгал

Тээврийн хэрэгслийн даатгал

Автомашины зээл авах үед зээлийн барьцаа болох тээврийн хэрэгслийг замын хөдөлгөөнд оролцох үеийн эрсдэлүүдээс даатгаж, учирсан хохирлоос даатгуулагчийг санхүүгийн хүндрэлгүй даван туулахад туслах зорилготой даатгал юм.
haandaatgal
Хаан даатгал ХХК
nomin-logo-1 (1)
Номин Даатгал ХХК
64395984_2287114341365240_6552245606759268352_n
Миг даатгал ХХК
Mandal daatgal (1)
Мандал Даатгал ХК
Prcatical daatgal (1)
Практикал Даатгал ХХК
 • Даатгалын зүйл

  • Банкны зээлээр авч буй тээврийн хэрэгсэл

  Даатгалын хамгаалалт

  • Байгалийн эрсдэл
  • Замын хөдөлгөөнд оролцох үеийн эрсдэл
  • Замын хөдөлгөөнд оролцоогүй үеийн эрсдэл
  • Сантехникийн шугам сүлжээний эвдрэлээс үүдсэн ус, чийгний эрсдэл
  • Галын эрсдэл
  • Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санаандгүй үйлдлийн улмаас учирсан хохирол
  • Хулгай, дээрмийн эрсдэл
  • Зах зээлийн үнэ – 1.0%
 • Даатгагч нь доорх материалыг үндэслэн даатгуулагчид даатгалын нөхөн төлбөрийг олгоно. Үүнд:

  • Даатгалын гэрээ
  • Даатгуулагчийн өргөдөл
  • Албан байгууллагын хувьд нөхөн төлбөр хүссэн албан бичиг
  • Хохирол гарсан шалтгаан, хохирлын зүйлийг тодорхойлсон акт материал
  • Холбогдох эрх бүхий байгууллагын гаргасан дүгнэлт /ОБЕГ, УЦУХ, МХЕГ гэх мэт/
  • Хохирлын талаар зураг болон бусад нотлох баримт
  • Санхүүгийн зохицуулах хорооноос даатгалын хохирол үнэлэх эрхтэй үнэлгээний байгууллагаар баталгаажсан үнэлгээний тайлан
  • Бусад шаардлагатай бичиг баримтууд /зээлийн гэрээ, ипотекийн гэрээ гэх мэт/

Тээврийн хэрэгслийн даатгал зөвлөмж

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ