Мэдээллийн аюулгүй байдал

Мэдээллийн аюулгүй байдал

Дижитал эринд шилжиж буй энэ цаг үед бизнесийн байгууллагын тасралтгүй, хэвийн үйл ажиллагааг хангах нэг чухал хэрэгсэл нь цахим төлбөр тооцоо болоод байгаа билээ.

This website uses google analytics

This website uses information gathering tool which is Google analytic in order to determine the effectiveness of our online campaign in terms of sales and user activity on our sites.

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Your loan calculation

  Monthly payment

  Salary amount (45%)


  Down payment

  Loan amount

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Calculate your savings

  The money you saved

  Total interest

  Total

Exchange rate news