Байгууллагын сар бүр хүү олгодог хугацаатай хадгаламж

Байгууллагын сар бүр хүү олгодог хугацаатай хадгаламж

Сар бүрийн эцэст хүүгийн орлогоо харилцах дансандаа авах боломжтой бүтээгдэхүүн.
 • Төгрөг Ам.доллар
  Доод үлдэгдэл 50 сая ₮ 10,000 ам.доллар
  Хүү /жилийн/ 3 сар 8.6%
  6 сар 10.0%
  9 сар 10.20%
  12 сар 11.40%
  3 сар 1.0%
  6 сар 1.3%
  9 сар 1.6%
  12 сар 1.8%
  Хадгаламж цуцлах үед бодох хүү 2.00% 0-6 сар хадгалуулсан бол 0.2%
  7-оос дээш сар хадгалуулсан бол 0.5%

  *Санхүүгийн тогтвортой харилцаа үүсгэсэн харилцагчдад хадгаламж шинээр нээх болон хадгаламжийн хугацаа сунгах тохиолдолд банкны холбогдох нэгжийн зөвшөөрлөөр нийтэд зарласан хүүг 3.5% хүртэл хувиар нэмэгдүүлж болно.

  • Сар бүр хүүгийн орлогоо харилцах дансандаа авах боломжтой.
  • Байгууллагын интернет банкны үйлчилгээ нэмэлтээр нээлгэснээр 7/24 цагаар дансаа хянах боломжтой.
  • Байгууллагын албан хүсэлт
  • Голомт банкинд харилцах дансгүй байгууллагын хувьд бол харилцах данс нээхэд бүрдүүлэх материалыг нэмэлтээр бүрдүүлнэ.
  • Хадгаламж хэрхэн нээх вэ?
   -Та өөрт ойрхон банкны салбарт очин гэрээ байгуулснаар хадгаламжийн данс нээлгэх боломжтой.
  • Банкнаас тогтоосон хугацаатай хадгаламжийн хүү өөрчлөгдсөн бол хадгаламжийн хүүг хэрхэн тооцох вэ?
   – Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, мөнгөн хөрөнгийн шилжүүлэг, зээлийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн 12.3 болон хадгаламжийн гэрээний 2.6-д заасны дагуу хадгаламжийн гэрээний хугацааны туршид өөрчлөлт орохгүй. Харин хадгаламжийн хугацаа дуусаж сунгах үед тухайн үед мөрдөж буй хүүний нөхцөлийн дагуу сунгана.
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ